Klasa sportowa

Liczba odwiedzających: 2493

Terminy testów sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego –piłka nożna chłopców:

  • pierwszy termin: 8 czerwca - wtorek - godz. 11.00
  • termin dodatkowy: 22 czerwca - wtorek - godz. 11.00
  • termin uzupełniający: 10 sierpnia - wtorek - godz. 11.00
  • miejsce przeprowadzenia testów: stadion miejski w Legionowie ul. Parkowa 27

Terminy testów sprawności fizycznej dla kandydatek do klasy mistrzostwa sportowego - siatkówka dziewcząt:

  • pierwszy termin: 8 czerwca - wtorek - godz. 11.00
  • termin dodatkowy: 22 czerwca - wtorek - godz. 11.00
  • termin uzupełniający: 10 sierpnia - wtorek - godz. 11.00
  • miejsce przeprowadzenia testów: sala gimnastyczna LO im. M. Konopnickiej

Kandydaci, którzy z uzasadnionych przyczyn nie przystąpili w pierwszym terminie do prób sprawności fizycznej składają podanie z wyjaśnieniem do dyrektora szkoły o przystąpienie do prób sprawności fizycznej w terminie dodatkowym.

Za organizację i przebieg testów sprawnościowych odpowiedzialni są wyznaczeni trenerzy-koordynatorzy:

piłka siatkowa dziewcząt – kontakt: lalekwojtek@onet.eu

piłka nożna chłopców – kontakt: rafal.melon93@gmail.com;  tel. 660 939 636