Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 2510

Prezydium Rady Rodziców na rok 2020/2021:

Monika Kwiatkowska-Gniadzik (3c) - przewodnicząca
Agnieszka Górska (3d) - zastępca przewodniczącej
Aneta Bziuk (3d) - sekretarz
Marzena Dobrzyńska (2c) - członek Komisja Rewizyjna:
Beata Cabak (2i) - przewodnicząca Monika Tyska (2i) - zastępca przewodniczącej

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank: Bank Spółdzielczy w Legionowie
Numer rachunku: 78 8013 0006 2001 0000 0114 0001