Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Data: 13.11.2023 r., godz. 10.00    198
Dofinansowanie biblioteki

nprcz-belka-men-bn-ik-nck-kolor-rgb.jpg (268 KB)

Miło nam poinformować, że w roku 2024 nasza szkoła jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup nowości książkowych i wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.  W ramach przyznanych środków biblioteka wzbogaciła się m. in. o nowy regał, na którym eksponowane są publikacje z zakresu psychologii i nauk pokrewnych, będące formą wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Mogą pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem czy efektywnego uczenia się oraz elastycznego przystosowywania się do zmieniających warunków uczenia się. Spora część przyznanej kwoty wykorzystywana jest do zakupu nowości książkowych, które uwzględniają szerokie zainteresowania czytelnicze uczniów naszej szkoły oraz uzupełniania lektur z nowej podstawy programowej. Dotacja przewiduje również wsparcie finansowe działań promujących czytelnictwo, w ramach której zakupimy nagrody dla uczniów w konkursach czytelniczych oraz zorganizujemy spotkanie autorskie.